O Projekcie

WISE – Inspirując Kobiety, Wspierając Przedsiębiorczość


Projekt WISE – Inspirując Kobiety, Wspierając Przedsiębiorczość (Women Inspired: Supporting Entrepreneurship) będzie rozwijać umiejętności kobiet-przedsiębiorców w zakresie marketingu cyfrowego oraz handlu elektronicznego. Poprzez udział w projekcie, kobiety będą mogły rozwijać swoje biznesy, otwierając je na nowe rynki i funkcjonując w globalnej gospodarce. Zapewni im on przestrzeń do budowania społeczności i nawiązywania kontaktów z innymi kobietami-przedsiębiorcami.

COVID-19 zmienił gospodarkę zwiększając wykorzystanie handlu elektronicznego. Dlatego niezwykle ważne jest, aby kobiety-przedsiębiorcy zbudowały silną strategię marketingu cyfrowego w celu nawiązania kontaktu z konsumentami i zwiększenia przychodów poprzez rozszerzenie działalności poza obszar lokalny.

Projekt WISE powstał w wyniku doświadczeń zawodowych partnerów projektu i ich zaangażowania w szereg projektów Erasmus+, które zidentyfikowały kobiety-przedsiębiorców jako grupę docelową wymagającą wsparcia.

Kobiety-przedsiębiorcy zwykle pracują w odosobnieniu. Ich firmy są na ogół małe, a godziny pracy elastyczne, aby dostosować się do zobowiązań rodzinnych. Często brakuje im umiejętności w zakresie marketingu cyfrowego i e-commerce. Aby rozwinąć umiejętności u kobiet-przedsiębiorców, które potrzebują wsparcia w tym zakresie, kursy być elastyczne i dostępne online.

Projekt WISE pomoże rozwinąć umiejętności kobiet-przedsiębiorców poprzez dostęp do WIEDZY, NARZĘDZI i zbudowanie SPOŁECZNOŚCI.

WIEDZA

Dostęp do wiedzy poprzez kurs online dotyczący marketingu cyfrowego i e-commerce.

 • Kurs będzie obejmował serię modułów rozwijających wiedzę i umiejętności kobiet-przedsiębiorców. Celem kursu będzie stworzenie tożsamości internetowych dla ich firm.
 • Treść kursu będzie tworzona zarówno przez ekspertów, jak i kobiety biorące w nim udział.
 • Ten bezpłatny kurs Moodle (OER) będzie dostosowany zarówno do potrzeb początkujących, jak i bardziej doświadczonych kobiet-przedsiębiorców. Własnym tempie będą mogły rozwijać nowe i już istniejące umiejętności .

NARZĘDZIA

Dostęp do cyfrowego zestawu NARZĘDZI i podręcznika dobrych praktyk.

 • Stworzony zostanie „banku pomysłów” z praktycznymi samouczkami dotyczącymi najlepszych cyfrowych narzędzi wykorzystywanych przez kobiety-przedsiębiorców. Zaadresowany on będzie zarówno do kobiet rozpoczynających nowy biznes, jak i tych rozwijających już istniejącą działalność czy dostosowujących ją do wymagań cyfrowych.
 • Zebrane zostaną przykłady dobrych praktyk i referencje wideo od kobiet-przedsiębiorców, które wykorzystują marketing cyfrowy i e-commerce do promowania swoich firm w Internecie. Ma to na celu zachęcenie kobiet biorących udział w projekcie do korzystania z tych narzędzi we własnych firmach.

SPOŁECZNOŚĆ

Portal do Nauki i Budowania Społeczności dla Kobiet-Przedsiębiorców

 • Na portalu dostępny będzie internetowy kursu edukacyjny, cyfrowy zestaw narzędzi oraz podręcznik dobrych praktyk.
 • Celem portalu jest stworzenie miejsca do współpracy, wymiany pomysłów oraz opinii dla kobiet-przedsiębiorców, w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu. Portal ma umożliwić kobietom nieustanną naukę i inspirowanie się nawzajem.
 • Portal ma również zapewnić autorom projektu możliwość prezentowania bieżącej pracy grupom docelowym (kobietom-przedsiębiorcom). Umożliwi on zebranie informacji zwrotnych i wstępną ocenę przydatności projektu.

Partnerzy:

 • The Rural Centre (Wielka Brytania)
 • CPIP – Comunitatea Pentru Invatarea Permanenta (Rumunia)
 • Growth Coop (Hiszpania)
 • Actuado d.o.o. (Słowenia)