Content marketing

Content Marketing | Film

Content Marketing | Opis kursu

W module Content marketing znajdziesz informacje o:

 • Storytellingu
 • Planowaniu content marketingu
 • Tworzenie treści
 • Pisaniu w internecie
 • Analityce.

Po ukończeniu kursu będziesz umieć:

 • Określać cechy fascynującej historii
 • Zaplanować strategię content marketingu
 • Zdefiniować narzędzia content marketingu
 • Tworzyć kalendarz redakcyjny
 • Zrozumieć różne rodzaje treści
 • Poznać podstawy pisania w Internecie
 • Analizować treść.

Content Marketing | Materiały edukacyjne

Content Marketing | Narzędzia

w dziale Narzędzia znajdziesz propozycje przydatnych rozwiązań do działań marketingowych w postaci opisu narzędzia oraz przydatnych linków.

HANDBOOK przykłady dobrych praktyk w biznesie – case studies

WISE Ankieta ewaluacyjna  – sprawdź swoją wiedzę i wykonaj test, który zawiera pytania do wszystkich  kursów marketingowych.

Zaleca się wykonanie testu po obejrzeniu wszystkich kursów marketingowych.