Generowanie leadów

Genereowanie leadów | Film

Genereowanie leadów | Opis kursu

W module Generowanie leadów znajdziesz informacje o:

  • Ścieżkach konwersji
  • Workflow lejka marketingowo-sprzedażowego
  • Ocenianiu (kwalifikowaniu) leadów
  • Kwalifikacji MQL i SQL.

Po ukończeniu kursu będziesz:

  • Tworzyć ścieżki konwersji
  • Tworzyć podstawowe workflow
  • Oceniać leady
  • Wykorzystywać kwalifikacje do definiowania kwalifikowanych leadów marketingowych i kwalifikowanych leadów sprzedażowych.

Genereowanie leadów | Materiały edukacyjne

Generowanie leadów | Narzędzia

w dziale Narzędzia znajdziesz propozycje przydatnych rozwiązań do działań marketingowych w postaci opisu narzędzia oraz przydatnych linków.

HANDBOOK przykłady dobrych praktyk w biznesie – case studies

WISE Ankieta ewaluacyjna  – sprawdź swoją wiedzę i wykonaj test, który zawiera pytania do wszystkich  kursów marketingowych.

Zaleca się wykonanie testu po obejrzeniu wszystkich kursów marketingowych.