Inbound marketing

Inbound marketing | Film

Inbound marketing | Opis kursu

W module Inbound marketing znajdziesz informacje o:

  • Zmianach w marketingu
  • Marketingu przychodzącym
  • Customer Journey
  • Technologiach marketingowych .

Po ukończeniu kursu:

  • Zrozumiesz trendy w marketingu
  • Poznasz różne kanały komunikacji marketingowej
  • Poznasz zalety marketingu przychodzącego i jego narzędzia
  • Będzisz umiała opisać persony i ścieżki kupującego.

• Create buyer personas and buyer’s journeys.

Inbound marketing | Materiały edukacyjne

Inbound marketing | Narzędzia

w dziale Narzędzia znajdziesz propozycje przydatnych rozwiązań do działań marketingowych w postaci opisu narzędzia oraz przydatnych linków.

HANDBOOK przykłady najlepszych praktyk w biznesie  – case studies

WISE Ankieta ewaluacyjna  – sprawdź swoją wiedzę i wykonaj test, który zawiera pytania do wszystkich  kursów marketingowych.

Zaleca się wykonanie testu po obejrzeniu wszystkich kursów marketingowych.