Marketing internetowy – Wprowadzenie

Wprowadzenie do digital marketingu | Film

Wprowadzenie do digital marketingu | Opis kursu

W module Marketing internetowy – Wprowadzenie  znajdziesz informacje o :

  • Założeniach projektu WISE w zakresie rozwoju umiejętności związanych z marketingiem internetowym i e-commerce
  • Założeniach platformy e-learningowej i społecznościowej
  • Definicji marketingu internetowego
  • Rodzajach marketingu internetowego
  • Korzyściach wynikających zastosowania marketingu internetowego do promocji firmy.

Po ukończeniu kursu będziesz potrafiła :

  • Korzystać z pojedynczych kursów oraz materiałów dodatkowych.

Wprowadzenie do digital marketingu | Materiały edukacyjne

Wprowadzenie do digital marketingu | Narzędzia

w dziale Narzędzia znajdziesz propozycje przydatnych rozwiązań do działań marketingowych w postaci opisu narzędzia oraz przydatnych linków.

HANDBOOK przykłady dobrych praktyk w biznesie – case studies

WISE Ankieta ewaluacyjna  – sprawdź swoją wiedzę i wykonaj test, który zawiera pytania do wszystkich  kursów marketingowych.

Zaleca się wykonanie testu po obejrzeniu wszystkich kursów marketingowych.