Marketing konwersacyjny

Marketing konwersacyjny | Film

Marketing konwersacyjny |  Opis kursu

W module Marketing konwersacyjny znajdziesz informacje o:

  • Chatbotach
  • Czatach na żywo.

Po ukończeniu kursu:

  • Poznasz zalety czatu na żywo i chatbotów
  • Zaplanujesz proste chatboty
  • Będziesz kwalifikować odwiedzających za pomocą chatbotów.

.

Marketing konwersacyjny I Materiały edukacyjne

Marketing konwersacyjny | Narzędzia

w dziale Narzędzia znajdziesz propozycje przydatnych rozwiązań do działań marketingowych w postaci opisu narzędzia oraz przydatnych linków.

HANDBOOK najlepsze przykłady w biznesie – case studies

WISE Ankieta ewaluacyjna  – sprawdź swoją wiedzę i wykonaj test, który zawiera pytania do wszystkich  kursów marketingowych.

Zaleca się wykonanie testu po obejrzeniu wszystkich kursów marketingowych.