Performance marketing

Performance marketing | Film

Performance marketing |  Opis kursu

W module Performance marketing  znajdziesz informacje o :

  • Definicji performance marketingu
  • Korzyściach i efektach zastosowania tej strategii w promocji
  • Rodzajach działań marketingowych ukierunkowanych na efekty
  • Elementach w procesie performance marketingu.

• Elements in the performance marketing process

Po ukończeniu kursu będziesz potrafiła :

  • Wykorzystać rodzaje performance marketingu dostosowane do potrzeb promocji
  • Zaplanować strategię performance marketingu dla swojej firmy.

Performance marketing | Materiały edukacyjne

Performance marketing | Narzędzia

w dziale Narzędzia znajdziesz propozycje przydatnych rozwiązań do działań marketingowych w postaci opisu narzędzia oraz przydatnych linków.

HANDBOOK przykłady dobrych praktyk w biznesie – case studies

WISE Ankieta ewaluacyjna  – sprawdź swoją wiedzę i wykonaj test, który zawiera pytania do wszystkich  kursów marketingowych.

Zaleca się wykonanie testu po obejrzeniu wszystkich kursów marketingowych.