Wideo marketing

Wideo marketing | Film

Wideo marketing | Opis kursu

W module Wideo marketing znajdziesz informacje o:

  • Dlaczego warto wykorzystać wideo w marketingu
  • Różnych stylach filmów edukacyjnych
  • Przygotowaniach do filmu
  • Gdzie publikować filmy
  • Analityce wideo.

Po ukończeniu kursu będziesz potrafić:

  • Edukować za pomocą wideo
  • Używać filmów na różnych etapach kontaktu z klientem
  • Przygotować się do produkcji wideo
  • Korzystać z wideo na różnych kanałach marketingowych
  • Przeanalizować efektywność filmów.

Wideo marketing | Materiały edukacyjne

Wideo marketing | Narzędzia

w dziale Narzędzia znajdziesz propozycje przydatnych rozwiązań do działań marketingowych w postaci opisu narzędzia oraz przydatnych linków.

HANDBOOK przykłady dobrych praktyk w biznesie – case studies

WISE Ankieta ewaluacyjna  – sprawdź swoją wiedzę i wykonaj test, który zawiera pytania do wszystkich  kursów marketingowych.

Zaleca się wykonanie testu po obejrzeniu wszystkich kursów marketingowych.