Narzędzia

Cyfrowe narzędzia i podręcznik dobrych praktyk

 • „Bank pomysłów”:

Stworzony zostanie „bank pomysłów” z praktycznymi samouczkami dotyczącymi najlepszych cyfrowych narzędzi wykorzystywanych przez kobiety-przedsiębiorców. Zaadresowany on będzie zarówno do kobiet rozpoczynających nowy biznes, jak i tych rozwijających już istniejącą działalność czy dostosowujących ją do wymagań cyfrowych.

 • Podręcznik dobrych praktyk:

Zebrane zostaną przykłady dobrych praktyk i referencje wideo od kobiet-przedsiębiorców, które wykorzystują marketing cyfrowy i e-commerce do promowania swoich firm w Internecie. Ma to na celu zachęcenie kobiet biorących udział w projekcie do wykorzystania z tych narzędzi we własnych firmach.

Cel:

 • Korzystanie z narzędzi dostępnych na portalu oraz podręcznika dobrych praktyk ma pomóc kobietom-przedsiębiorcom rozwinąć wiedzę i umiejętności we własnym tempie.

Podsumowanie:

Zebrane zostaną:

 • najlepsze narzędzia cyfrowe,
 • usługi,
 • przykłady dobrych praktyk,
 • referencje wideo od kobiet-przedsiębiorców.

W celu zaadresowania potrzeb kobiet-przedsiębiorców, które:

 • rozpoczynają nową działalność,
 • dostosowują swe działalności do wymagań cyfrowych,
 • rozszerzają swoją działalność gospodarczą,
 • chcą promować swój biznes w Internecie.

Kurs ma umożliwić samokształcenie oraz:

 • stworzenie „banku pomysłów” dla kobiet-przedsiębiorców,
 • zebranie przykładów dobrych praktyk w jednym miejscu,
 • zachęcać do korzystania z narzędzi marketingu cyfrowego.