Partnerzy

Projekt WISE – Inspirując Kobiety, Wspierając Przedsiębiorczość (Women Inspired: Supporting Entrepreneurship), fundowany ze środków programu Erasmus +, został stworzony przez partnerów z Polski, Słowenii, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

KOORDYNATOR PROJEKTU:

LINKING FOUNDATION, POLAND

Official Page: linkingfoundation.org

Fundacja Wspierania Więzi Społecznych—Linking Foundation—została założona w 2014 roku. Od początku swojego istnienia, realizuje ona różne projekty edukacyjne, które mają na celu integrację oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnych.

PARTNERZY PROJEKTU

THE RURAL CENTRE, WIELKA BRYTANIA

Oficjalna strona: theruralcentre.co.uk

The Rural Centre to organizacja non-profit, której celem jest promowanie różnorodności kulturowej i budowanie więzi między społecznościami lokalnymi poprzez realizację projektów europejskich.


GROWTH COOP, HISZPANIA

Oficjalna strona: growthcoop.eu

Growth Coop to organizacja dostarczająca wysokiej jakości szkolenia w celu zwiększenia potencjału zespołów i rozwoju nowych umiejętności interpersonalnych. Członkowie organizacji mają duże doświadczenie w zakresie doradztwa. Ich pasją jest budowanie kompetencji. Naprawdę wierzą, że podstawą rozwoju społeczeństwa jest rozwój ludzi i firm.


ACTUADO, SŁOWENIA

Oficjalna strona: actuado.com

Actuado to agencja marketingu cyfrowego, skoncentrowana na usługach sprzedaży. Wierzą, że odpowiednie wykorzystanie marketingu ma kluczowe znaczenie dla osiągania wysokich wyników. Są Platynowym Partnerem Rozwiązań HubSpot, Certyfikowanym Partnerem Sprzedaży Vidyard Video. Actuado ma siedzibę w Słowenii i współpracuje głównie z klientami międzynarodowymi.


CPIP, RUMUNIA

Oficjalna strona: educpip.ro/

CPIP jest organizacją pozarządową typu non-profit, która od 2010 roku, zajmuje się inicjatywami edukacyjnymi i społecznymi. Ma ona na celu promowanie uczenia się przez całe życie poprzez aktywne zaangażowanie wszystkich członków społeczności w opracowanie spójnych strategii działania.