Przedsiębiorczość jest cechą każdej kobiety, a już kobiety przedsiębiorcy, to na pewno!

Dziś w Urzędzie Gminy Biskupice, powiat wielicki, odbyło się spotkanie z kobietami reprezentującymi lokalny biznes w okolicy, które miało na celu prezentację projektu WISE oraz platformy kursów z digital marketingu.

W miłej atmosferze, połączonej z nadchodzącymi Walentynkami, rozmawialiśmy o barierach związanych z uruchomieniem i rozwojem lokalnego biznesu kobiet i możliwościami ich pokonania oraz potrzebach przedsiębiorców związanych z promocją.

Istotnym elementem spotkania była cześć dotyczącą pytań i odpowiedzi, która wskazała możliwości dalszego rozwoju platformy w zakresie:

  1. tematyki związanej z zakładaniem działalności biznesowej (jaki rodzaj firmy, jakie opodatkowanie, itp.)
  2. tematyki dotyczącej zarządzaniem marketingiem (jak napisać plan marketingowy, organizować projekty marketingowe)
  3. platformy jako miejsca promocji biznesu kobiet

W spotkaniu udział wzięły również przedstawicielki władz, Pani Wójt Gminy Biskupice Renata Gawlik oraz Radna Gminy Pani Kinga Dąbrowska.

Comments are closed.