Instrumente

Setul de Instrumente Digitale și Manualul Digital cu exemple de Bune Practici ale Femeilor

Rezultat:

„Banca de idei” cu:

 • tutoriale practice dintre cele mai bune:
 • instrumente digitale
 • servicii
 • imaginea de ansamblu
 • instrumente pentru a răspunde nevoilor femeilor antreprenor:
 • începerea unei noi afaceri
 • adaptarea afacerii existente cerințelor digitale, și
 • extinderea activităților lor comerciale

Un set de:

 • exemple de bune practici ale femeilor antreprenor
 • testimoniale video ale unor femei antreprenor care:
 • utilizează marketingul digital și comerțul online
 • promovează afacerea în mediul online
 • inspiră și încurajează alte femei să folosească aceste instrumente în afacerile lor

Necesitatea:

Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților femeilor antreprenor pentru a-și dezvolta afacerile prin:

 • învățarea din exemplele de bune practici ale antreprenorilor din regiunile partenere
 • pe care le pot adapta la activitatea lor și……
 • șă învețe prin intermediul unui curs online, în ritm propriu, pe lângă activitățile desfășurate alături de membrii familiei

Impact:

Impactul este acela de a:

 • acționa precum o „bancă de idei” pentru alte femei antreprenor
 • inspira și încuraja alte femei să folosească aceste instrumente în afacerile lor
 • integrarea acestor exemple de bune practici într-un manual care să constituie o parte complementară a cursului de învățare online

Obiectivul:

Setul de Instrumente Digitale și Manualul Digital cu exemple de Bune Practici:

Pentru a alege/colecta:

 • cele mai bune instrumente digitale
 • servicii și imagini de ansablu

Pentru a răspunde nevoilor femeilor antreprenor:

 • începerea unei noi afaceri
 • adaptarea afacerii existente cerințelor digitale, și
 • extinderea activităților comerciale

Pentru a pregăti un set de tutoriale practice:

 • pentru diferite instrumente digitale și servicii
 • cu exemple din viața reală, cazuri și povești de succes, într-un mod care să permită autoînvățarea

Pentru a colecta un set de exemple de bune practici ale femeilor antreprenor ca grup țintă care:

 • utilizează marketingul digital și comerțul online
 • promovează afacerea în mediul online

Pentru a identifica:

 • proiectarea afacerii
 • marketing-ul digital
 • instrumente de comerț online
 • modele specifice folosite de femei antreprenor