O Projektu

PROJEKT WISE (Women Inspired: Supporting Entrepreneurship)


Projekt WISE (Women Inspired: Supporting Entrepreneurship) podpira podjetnice na njihovi poslovni poti. Z izobraževanjem v obliki spletnega usposabljanja jim omogoča pridobivanje dodatnih veščin na področju digitalnega marketinga in spletne prodaje za širitev njihovega poslovanja, lažji vstop na nove trge in uspešnejše delovanje v svetovnem gospodarstvu. Projekt bo zagotovil platformo, namenjeno gradnji skupnosti podjetnic in motivaciji žensk, ki šele vstopajo v podjetniške vode, da ustanovijo svoje podjetje.

V luči negativnih posledic epidemije Covid-19 na gospodarstvo in dejstva, da se je v času epidemije spletna prodaja močno povečala, je oblikovanje učinkovite strategije digitalnega marketinga in prodaje bistvenega pomena za vse podjetnice. Z dobro strategijo spletne prodaje bodo podjetnice lažje krepile odnos s kupci in svoje poslovanje širile onkraj lokalnih meja, s tem pa tudi povečale svoje prihodke.

Platforma za učenje in skupnost WISE je nastala kot rezultat strokovnih izkušenj projektnih partnerjev in njihovega sodelovanja v številnih projektih Erasmus+, ki so podjetnice opredelili kot posebno ciljno skupino, ki potrebuje podporo.

Podjetnice običajno delajo same, njihova podjetja so v povprečju majhna, svoj delovni čas pa prilagajajo družinskim obveznostim. Sčasoma jim začne primanjkovati veščin digitalnega marketinga in spletne prodaje, ki bi jim pomagale pri širitvi poslovanja. Zato potrebujejo dodatne priložnosti za učenje, ki so prilagodljive in dostopne na spletu.

S projektom WISE želimo podjetnicam ponuditi ZNANJE, ORODJA in SKUPNOST, s pomočjo katerih bodo lahko razvijale svoje veščine.

ZNANJE:

Spletni tečaj digitalnega marketinga in spletne prodaje:

 • Tečaj bo vključeval vrsto modulov za razvoj znanja in veščin podjetnic, ki jih potrebujejo za oblikovanje spletne identitete svojega podjetja.
 • Vsebino tečaja bodo ustvarjali strokovnjaki in same udeleženke, primerna bo tako za začetnike kot za tiste z več izkušnjami. Samostojni tečaj bo na voljo brezplačno na platformi Moodle (platforma za prosto dostopne učne vire).

ORODJA:

Nabor digitalnih orodij in spletni priročnik primerov dobrih praks:

 • ‘Banka idej’ s praktičnimi vodniki po najboljših digitalnih orodjih, storitvah in okvirih, ki jih podjetnice uporabljajo pri ustanavljanju novega podjetja, digitalizaciji obstoječega podjetja in širjenju svoje poslovne dejavnosti.
 • Nabor primerov dobrih praks in video pričevanj podjetnic, ki uporabljajo digitalni marketing in spletno prodajo, da bi tudi druge podjetnice spodbudili k uporabi tovrstnih orodij.

SKUPNOST:

Portal za UČENJE in SKUPNOST podjetnic:

 • Združitev spletnega tečaja (01), nabora digitalnih orodij in priročnika primerov dobrih praks na enem portalu, namenjenem izmenjavi znanja in orodij za razvoj veščin podjetnic.
 • Prostor, kjer lahko podjetnice med projektom in po njegovem zaključku sodelujejo in si izmenjujejo ideje ter se tako nenehno učijo in medsebojno spodbujajo.
 • Prostor za predstavitev tekočega projektnega dela ciljnim skupinam (ženske/podjetnice) z namenom zbiranja povratnih informacij in oblikovanja ocene praktične uporabnosti.

PARTNERJI:

 • The Rural Centre (Severna Irska)
 • CPIP – Comunitatea Pentru Invatarea Permanenta (Romunija)
 • Growth Coop (Španija)
 • Actuado d.o.o. (Slovenija)

Več o partnerjih