Orodja

Nabor digitalnih orodij in spletni priročnik primerov dobrih praks

Rezultati:

‘Banka idej’, ki bo vsebovala::

 • Praktične vodnike za uporabo najboljših:
    • digitalnih orodij
    • storitev
    • okvirov
 • ki jih podjetnice potrebujejo pri:
    • ustanavljanju novega podjetja
    • preoblikovanju in digitalizaciji obstoječega podjetja
    • širitvi poslovnih dejavnosti

Nabor:

 • primerov najboljših praks ženskih podjetnic
 • video pričevanj podjetnic, ki::
    • uporabljajo digitalni marketing in spletno prodajo
    • svoje podjetje predstavljajo na spletu
    • z namenom, da bi tudi druge podjetnice spodbudili k uporabi tovrstnih orodij

Potrebe in razlogi:

 • Razvijanje znanj in veščin podjetnic za rast njihovih podjetij z:
    • učenjem na primerih dobrih praks podjetnic in podjetnikov v partnerskih regijah, ki jih lahko prilagodijo svoji dejavnosti
    • učenjem po lastnem tempu v času, ki jim najbolj ustreza

Vpliv:

 • delovati kot »banka idej« za druge podjetnice
 • jih navdušiti in spodbuditi k uporabi tovrstnih orodij v svojem poslovanju
 • primere dobrih praks združiti v priročnik, ki bo služil kot dopolnilni del spletnega tečaja

Cilji:

Nabor digitalnih orodij in spletni priročnik primerov dobrih praks:

 • Izbrati in na enem mestu zbrati najboljša:
    • digitalna orodja
    • storitve in okvire
 • Nasloviti potrebe podjetnic pri:
    • ustanavljanju novega podjetja
    • preoblikovanju in digitalizaciji obstoječega podjetja
    • širitvi poslovnih dejavnosti
 • Pripraviti nabor praktičnih vodnikov:
    • za uporabo različnih digitalnih orodij in storitev
    • s primeri iz resničnega življenja in zgodb o uspehu dejanskih uporabnikov o na način, ki bo omogočal in spodbujal samostojno učenje
 • Pripraviti nabor primerov dobrih praks podjetnic, ki:
    • uporabljajo digitalni marketing in spletno prodajo
    • svoje podjetje predstavljajo na spletu
 • Opredeliti:
    • poslovni načrt,
    • načrt digitalnega marketinga
    • orodja za spletno prodajo
    • poslovne modele, ki jih uporabljajo tovrstne podjetnice