Skupnost

PORTAL za UČENJE in SKUPNOST podjetnic

Portal bo združeval:

 • spletni tečaj (ZNANJE),
 • nabor digitalnih orodij ter zbirko dobrih praks (ORODJA),
 • z namenom deljenja znanja in orodij za razvoj veščin podjetnic.

Predstavljal bo prostor za:

 • sodelovanje,
 • izmenjavo idej in mnenj med in po projektu,
 • nadaljevanje učenja, izmenjave in medsebojnega navdihovanja,
 • predstavitev tekočega dela projekta ciljnim skupinam,
 • zbiranje povratnih informacij in ocen praktične uporabnosti projekta.

Cilj:

Ustvariti ekosistem za:

 • učenje,
 • izmenjavo znanja,
 • razvoj in komunikacijo (med in po koncu projekta).

Portal bo med projektom služil kot:

 • prostor za zbiranje vseh materialov, potrebnih za izvajanje projekta,
 • prostor in orodje za sodelovanje, izmenjevanje idej in mnenj med udeleženci projekta,
 • prostor, kjer bodo predstavljeni rezultati projektnega dela ciljnim skupinam (ženske/podjetnice),
 • prostor za zbiranje povratnih informacij in ocen praktične uporabnosti.

Po zaključku projekta bo portal služil kot:

 • prostor za razširjanje informacij o rezultatih projekta,
 • učinkovito orodje in knjižnica osnovnih znanj ter dobrih praks za druge organizacije,
 • prostor za izmenjavo izkušenj pri uporabi obstoječih in ustvarjanju novih orodij,
 • prostor, kjer bodo podjetnice lahko pridobile informacije in pomoč pri digitalnem izobraževanju.