Pridobivanje prodajnih kontaktov

Pridobivanje prodajnih kontaktov | Video

Pridobivanje prodajnih kontaktov | Opis modula

V modulu Pridobivanje prodajnih kontaktov (Lead Generation) boste našli informacije o:

• konverzijskih poteh,

• potekih akcij (workflowih) za negovanje kontaktov,

• točkovanju kontaktov (lead scoringu),

• kvalifikaciji marketinško kvalificiranih in prodajno kvalificiranih kontaktov (MQL & SQL kontaktov).

Po zaključku tečaja boste lahko:

• zasnovali konverzijske poti,

• zasnovali osnovne poteke akcij (workflowe),

• točkovali prodajne kontakte,

• uporabili kriterije za definiranje kvalificiranih kontaktov za marketing (MQL) in kontaktov za prodajo (SQL).

Pridobivanje prodajnih kontaktov | Učna gradiva

Pridobivanje prodajnih kontaktov | Orodja

Uporabne rešitve za vaše marketinške aktivnosti z opisom orodij in uporabnimi povezavami.

ZBIRKA dobrih praks

Preizkusite svoje znanje

Test vključuje vprašanja za vse module trženjskih tečajev. Priporočljivo je, da preizkus opravite po ogledu vseh marketinških tečajev.